lnwshop logo

บทความ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราเงินเดือน 19500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :…
Tags :
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา (สมัคร26ก.พ.-29มี.ค.61)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา (สมัคร26ก.พ.-29มี.ค.61) ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (1) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (2) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)…
Tags :
สำนักงบประมาณ เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร 26 ก.พ.-19 มี.ค. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
สำนักงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร26ก.พ.-19มี.ค.61 สำนักงบประมาณ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึ…
Tags :
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในเหล่าทหารสื่อสาร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก จํานวน …
Tags :
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้าพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมยุทธศึกษาทหารบกประกาศรับสมัครบุคคลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้าพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานสูทกรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน3อัตราตั้งแต่วันที่20-28กุมภาพันธ์2561 ขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com สั่งชื้อแนวข้อสอบได้ที่ มี 3 แบบให้เลือก 1.ไฟล์ PDF 401 บาท ส่งทางเมล์ ได้รับหลังจากการโอนเงิน 1-3 ซม 2.หนังสือ แถม mp3 เสียง …
Tags :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561 ข่าวรับสมัครสอบของปีที่ผ่านมาอ่านเป็นแนวทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จำนวน 619 อัตรา สมัครทางอินเตอ…
Tags :
กสทช.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา สมัครบัดนี้-12 เม.ย. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแนห่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง - ตำแนห่งพนักงานปกิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) และพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก…
Tags :
กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 อัตรา รับสมัคร 5 - 28 ก.พ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 อัตรา (สมัคร5-28ก.พ.61) กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ม.ต้น /ม.ปลาย รายละเอียดวุ…
Tags :
กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ คุณวุฒิ - สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบํารุงเครื่่องจักรกล …
Tags :
เปิดรับสมัคร”นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”(รุ่นที่ ๕๑) นักเรียนชั้น ม.3-ม.4 เตรียมตัวให้พร้อม! วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ [หลักสูตร 3 ปี] ปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล้ว) เท่านั้น จำนวน 55 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ. เพื่อส่งไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (ฮอทไล…
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 509 บทความ

CATEGORY

แจกแนวข้อสอบ [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม504,998 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด324,887 ครั้ง
เปิดร้าน12 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

0863623059
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศุนย์รวมจำนายแนวข้แสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ที่นี่ ที่เดียว
เบอร์โทร : 0863623059
อีเมล : jobdd2016@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก