lnwshop logo

บทความ

สภากาชาดไทยเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 10 อัตรา (วุฒิ ม.3 / ม.6 / ปวช / ปวส/ ป.ตรี ) สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สภากาชาดไทยเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครและขยายการรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคค…
Tags :
สภากาชาดไทย รับสมัครพยาบาลสภากาชาติไทยไปปฏิบัติงานต่างประเทศ สมัครตั้งแต่บัดนี้-17ก.ค.60 ( เงินเดือน 70,000บ. )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
( เงินเดือน 70,000บ. ) สภากาชาดไทย รับสมัครพยาบาลสภากาชาติไทยไปปฏิบัติงานต่างประเทศ สมัครตั้งแต่บัดนี้-17ก.ค.60 ประกาศสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย เรื่องรับสมัครพยาบาลสภากาชาดไทยไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (ด้วยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ) ตามโครงการการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่ว…
Tags :
กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย จำนวน 8 อัตรา 1.1 พลขับรถยก กองพันท…
Tags :
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครวันที่3 - 25 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครวันที่3 - 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำ…
Tags :
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบบรรจุรับราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต5 - 27 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบรรจุรับราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต5 - 27 กรกฎาคม 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเกษตร) และนักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี) 1.นัก…
Tags :
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 กรกฎาคม 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวน…
Tags :
ธ.ก.ส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560 ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2560 ตามที่ธนาคารประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเ…
Tags :
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 20 อัตรา วันที่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คุรุสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 20 อัตรา 1. นักวิชาการ จำนวน 14 อัตรา - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา 2. นิติกร…
Tags :
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2560) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เศรษฐกร อัตราเงินเดือน 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง…
Tags :
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน 21,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ…
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 311 บทความ

CATEGORY

แจกแนวข้อสอบ [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม366,377 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด229,653 ครั้ง
เปิดร้าน12 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท28 มิ.ย. 2560

CONTACT US

0863623059
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ศุนย์รวมจำนายแนวข้แสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ที่นี่ ที่เดียว
เบอร์โทร : 0863623059
อีเมล : jobdd2016@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top